kancelaria notarialna Janów Lubelski

Czynności Notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza protesty weksli
 • sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty.
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, i członków spółdzielni);
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów;
 • sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu)
 

Informacje kontaktowe

 • ul. Zamoyskiego 52 (I piętro)
  23-300 Janów Lubelski

 • Tel.: +48 15 815 18 77
  Kom. +48 691 569 277
  Fax.: +48 15 815 18 77

 • baran@notar.pl

Liczba wyświetleń

029987
Copyright © Kancelaria notarialna Joanna BaranProjekt i wykonanie   WGB-Group

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.